MUZA's Day Welcome Concert

←

→

Information Information

Concert Information Concert Information

 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

MUZA Music Salon

Start at 14:00

Presenter= Toshiko Omura (Kodo Oieryu Souke Chokumon)
Flute= Masahiro Aizawa (Tokyo Symphony Orchestra Principal Flute)
Flute= Mariko Hamasaki (Tokyo Symphony Orchestra Flute player)
Piano= Hatsuko Ohori

more information

 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22

MUZA Morning Concert

Start at 10:30

Ocarina: Tomohiro Ibaraki
Piano: Yuya Mori

more information

Start at 12:10

Ocarina: Tomohiro Ibaraki
Piano: Yuya Mori

more information

 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29

MUZA Lecture concert The secret of "Shiroi-Uta Aoi-Uta" Vol.2

Start at 14:30

Tokuhide Niimi (Composer)、Kazuyoshi Akiyama(conductor)
Hideyuki Tsuji(Chorus Conductor)
Machiko Horie (Soprano), Yuta Tanaka (Tenor)
Yumi Negoro (Violin)
Takehiko Yamada (Piano)
Sakado Elementary School Choir(Chorus)

more information

TODAYS CONCERT

19.6.25 Tue

↓
 • There is no concert today.

公式facebookページ

FESTA SUMMER MUZA KAWASAKI 2018