Presented by MUZA KAWASAKI SYMPHONY HALL 2019-20

←

→

Information Information

Concert Information Concert Information

 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT

College of Music Festival 2018

Start at 15:00

Showa Academia Musicae (Conductor: Ichiro Saito)
Kunitachi College of Music (Conductor: Shigeo Genda)
Senzoku Gakuen College of Music (Conductor: Kazuyoshi Akiyama)

more information

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Ochanomizu Orchestra

Start at 13:30

Conductor= Yoshinori kawachi
Orchestra= Ochanomizu Orchestra

more information

Le Nozze di Figaro

Conductor= Jonathan Nott
Produciton Supervision, Don Bartolo, Antonio= Alastair Miles
Figaro= Markus Werba
Susanna= Lydia Teuscher
Count Almaviva= Ashley Riches
Countess Rosina Almaviva= Miah Persson
Cherubino= Jurgita Adamonytė*
Marcellina= Jennifer Larmore
Barbarina= Laura Incko
Don Basilio, Don Curzio= Angelo Pollak

Orchestra= Tokyo Symphony Orchestra
Chorus= New National Theatre Chorus

*Soloist Change: Jurgita Adamonytė replace after Avery Amereau.

more information

Senshu University Phillharmonic Orchestra

Start at 14:00

Conductor= Norihide Hayashi
Senshu University Phillharmonic Orchestra

more information

College of Music Festival 2018

Start at 15:00

Tokyo College of Music (Conductor: Junichi Hirokami)
Toho College of Music (Conductor: Naoto Otomo)

more information

TBSK Orchestra 9th Regular concert "No.9"

Start at 13:30

Takeshi Kuse, Conductor
Kyoko Moriyama, Mezzo-soprano
Tsukasa Ide, Tenor

more information

MUZA Lunch time Concert

Start at 12:10

Tokyo Symphony Orchestra Presents
Bariron - Tuba ensemble
  Euphonium= Hidenori Arai, Katsushi Ushiwata
  Tuba= Tetsuya Otsuka, Isao Watanabe

more information

MUZA Night Concert 60

Start at 19:00

Tokyo Symphony Orchestra Presents
Bariron - Tuba ensemble
  Euphonium= Hidenori Arai, Katsushi Ushiwata
  Tuba= Tetsuya Otsuka, Isao Watanabe

more information

The 3rd regular concert

Conductor= Teruchika Koyama
Orchestra gift

more information

The Masterpiece Classics Series No. 143

Start at 14:00

Conductor = Jonathan Nott
Flute = Sachi Katto (Principal flutist of the Tokyo Symphony Orchestra )

more information

Tokyo Symphony mini Concert

Start at 12:15

Viola: Atsuko Aoki
Piano: Yoshitaka Suzuki

more information

Closed concert

Chuo university Orchestra

Conductor= Juichi Sat
Orchestra= Chuo university Orchestra

more information

MUZA PIPE ORGAN CHRISTMAS CONCERT 2018

Organ: Naomi Matsui
Soprano: Mikiko Suzuki
Composition / Arrangement: Asahi Matsuoka

Actor:Akihito Okuno、Haruka Miyagishima(SPAC - Shizuoka Performing Arts Center)

Supervision: Satoshi Miyagi (SPAC - Shizuoka Performing Arts Center Arts Director)
Structure · Direction: Jun Ooka (SPAC - Shizuoka Performing Arts Center)

more information

2018 Kawasaki Civic Symphony No. 9 Concert

Start at 14:00

Conductor= Kazuyoshi Akiyama
Orchestra= Kawasaki civic Orchestra 2018
Soprano: Miho Hirota
Mezzo Soprano= Ikue Yoshida
Tenor= Ryoji Inoue
Baritone= Tadamichi Orie
Chorus= 2018 Kawasaki civic Symphony No. 9 Chorus

more information

Philharmonic Society TOKYO

Start at 13:30

Conductor= Kiyotaka Teraoka
Soprano= Miwako Handa
Alto= Mutsumi Taniguchi
Orchestra= Philharmonic Society TOKYO
Chorus= Tokyo Akademische Kapelle, Philharmonic Society TOKYO Choir
Chorus Master= Takahito Asai

more information

Yokohama city university orchestra

Conductor= Shinsuke Tajiri
Orchestra= Yokohama city university orchestra

more information

MUZA Silvester Concert

Start at 15:00

Conductor= Kazuyoshi Akiyama
Vocal= Shoichi Fukui, Rie Yoshizawa, Haru Kasamatsu, Rio Uehara
Orchestra= Tokyo Symphony Orchestra

more information

TODAYS CONCERT

18.12.15 Sat

↓

公式facebookページ

FESTA SUMMER MUZA KAWASAKI 2018